Condiții de utilizare

Având în vedere noile reglementări cu privire la protecția datelor cu caracter personal, introduse prin Regulamentul UE 2016/679, ce reprezintă baza legislației privind prelucrarea datelor cu caracter personal și a protecției acestor date, pentru statele membre UE și care sunt aplicabile începând cu 25 mai 2018, dorim să vă asigurăm de transparența și legalitatea cu care operăm continutul acestui site care nu colecteaza date personale.

Acest website folosește cookie-uri proprii pentru a furniza vizitatorilor o experiență mult mai bună de navigare.

Ce este un “cookie”?

Un “Internet Cookie” (termen cunoscut și ca “browser cookie”, “HTTP cookie” sau pur și simplu “cookie”) este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) și este complet “pasiv” (nu contine programe software, virusi sau spyware si nu poate accesa informatiile de pe hard driveul utilizatorului).

 

Scopul și utilizarea modulelor cookie

Platforma terapievirtuala.ro instalează module cookie doar pentru a permite îmbunătățirea funcțiilor oferite, astfel încât experiența ocazionată de vizitarea site-ului să devină mai plăcută. Domeniul terapievirtuala.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

“Cookie”-urile joacă un rol important în facilitarea accesului și livrării multiplelor servicii de care utilizatorul se bucură pe Internet, cum ar fi:

 • Personalizarea anumitor setări precum:

– limba în care este vizualizat un site;

– accesarea preferințelor vechi prin accesarea butonului “Înainte” și “Înapoi”.

 • Cookie-urile oferă deținatorilor de site-uri feedback asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face și mai eficiente și mai accesibile pentru utilizatori;
 • Permit aplicațiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse într-un anumit site pentru a crea o experiență de navigare mai valoroasă, mai utilă și mai placută;
 • Îmbunătățesc eficiența publicității online.

 

Care sunt avantajele cookie-urilor?

Un cookie conține informații care fac legătura între un web-browser (utilizator) și un web-server anume (website-ul). Dacă un browser accesează acel web-server din nou, acesta poate citi informația deja stocată și reacționa în consecință. Cookie-urile asigură utilizatorilor o experiență plăcută de navigare și susțin eforturile multor website-uri pentru a oferi servicii confortabile utilizatorilor: ex – preferințele în materie de confidențialitate online, opțiunile privind limba site-ului, coșuri de cumpărături sau publicitate relevantă.

 

Care este durata de viață a unui cookie?

Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viață a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) și nu mai sunt reținute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reținute și refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website (‘cookie-uri persistente’). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi șterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului.

 

Cum sunt folosite cookie-urile de către website

O vizită pe website poate plasa cookie-uri în scopuri de:

 • creștere a performanței website-ului;
 • analiză a vizitatorilor;
 • geotargetting;

Ce tip de informații sunt stocate și accesate prin intermediul cookie-urilor?

Cookie-urile păstrează informații într-un fișier text de mici dimensiuni, care permit unui website să recunoască un browser. Web-serverul va recunoaște browserul, până când cookie-ul expiră sau este șters. Cookie-ul stochează informații importante, care îmbunătățesc experiența de navigare pe Internet, de exemplu:

 • setările limbii în care se dorește accesarea unui site;

 

 

Securitate si probleme legate de confidențialitate

Cookie-urile NU sunt viruși! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcătuite din bucăți de cod, așa că nu pot fi executate, nici nu pot rula în mod automat. În consecință, nu se pot duplica sau replica pe alte rețele pentru a rula sau a se replica din nou. Deoarece nu pot îndeplini aceste funcții, nu pot fi considerate viruși. Cookie-urile pot fi, totuși, folosite pentru scopuri negative. Deoarece stochează informații despre preferințele și istoricul de navigare al utilizatorilor, atât pe un anume website cât și pe alte website-uri, cookie-urile pot fi folosite ca o formă de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt conștiente de acest fapt și, în mod constant, marchează cookie-urile pentru a fi șterse, în cadrul procedurilor de ștergere/scanare anti-virus/anti-spyware. În general, browserele au integrate reglaje de confidențialitate, care furnizează diferite nivele de acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate și ștergere automată după ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

 

Cookie-urile sunt pretutindeni și nu pot fi evitate, dacă doriți să vă bucurați de acces pe cele mai bune și cele mai mari site-uri de pe Internet – locale sau internaționale. Cu o înțelegere clară a modului lor de operare și a beneficiilor pe care le aduc, puteți lua măsurile necesare de securitate, astel încât să puteți naviga cu încredere pe Internet.

 

Cum procedați dacă nu doriți să fie instalate module cookie pe computerul dumneavoastră?

Există persoane pentru care stocarea unor informații extrase din computerul sau dispozitivul lor mobil are un caracter relativ invaziv, mai ales atunci când informațiile în cauză sunt stocate și utilizate de către terți care le sunt necunoscuți. Dacă preferați, aveți posibilitatea de a bloca toate modulele cookie sau doar pe unele dintre acestea ori chiar de a elimina module cookie care au fost instalate pe terminalul dumneavoastră. Fiți însă conștient de faptul că riscați să nu puteți utiliza anumite funcții. Pentru a activa acest blocaj, trebuie să modificați parametrii de confidențialitate ai browserului. Unii Administratori terți au elaborat instrumente ale căror module permit să se dezactiveze culegerea și utilizarea datelor. Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat și folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu înseamnă că utilizatorul nu va mai primi / vedea publicitate online. Este posibilă reglarea din browser pentru ca aceste cookie-uri să nu mai fie acceptate, sau se poate regla browserul să accepte cookie-uri de la un anumit website. Dar, de exemplu, daca un utilizator nu este înregistat folosind cookie-urile, nu va putea lăsa comentarii. Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba reglajele cookie-urilor.

Aceste reglaje se găsesc, de regulă, în meniurile (butoanele) “Opțiuni”, “Reglaje” sau “Preferințe” ale browserului.

Pentru a înţelege aceste setări, următoarele link-uri pot fi folositoare, altfel puteţi folosi opţiunea “ajutor” a browserului pentru mai multe detalii:

Pentru mai multe informaţii despre setările asupra cookie-urilor generate de terţi, puteţi consulta suplimentar site-ul Your Online Choices

Pentru mai multe detalii legate de probleme de confidenţialitate, puteţi accesa şi următoarele link-uri:

 

Termeni și condiții de utilizare a site-ului www.terapievirtuala.ro

Acceptarea condițiilor

Utilizarea site-ului www.terapievirtuala.ro (denumit în continuare “site”) presupune acceptarea în totalitate a termenilor și condițiilor expuse mai jos.

Termenii și condițiile pot fi modificate în orice moment de către administratorul site-ului, denumit în continuare “Administrator”, fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează, denumite în continuare “Utilizatori”.

Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii și condițiile pentru utilizarea serviciilor pentru a le putea consulta în orice moment.

Accesând și navigând pe acest site, Utilizatorii acceptă implicit, termenii de utilizare descriși încontinuare.

Tuturor utilizatorilor le sunt garantate drepturile cu privire la protecţia datelor cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, în special:

– drepturile persoanei vizate cu privire la informare şi acces la date

– dreptul la rectificare

– dreptul la ştergerea datelor

– dreptul la restricţionarea prelucrării

– dreptul la portabilitatea datelor

– dreptul la opoziţie

– de a se adresa instanţei competente şi de plângere către autoritatea de supraveghere

 

În înţelesul Regulamentului (UE) nr. 679/2016, principalele drepturi mai sus menţionate aparţinând persoanelor vizate au următorul conţinut:

 

Dreptul de informare şi acces la date: Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la Administrator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către acesta. Astfel, la cererea expresa a persoanei respective, adresată la prin email la admin@terapievirtuala.ro, o dată pe an, în mod gratuit, Administratorul va confirma dacă utilizează date care o privesc sau va înceta orice prelucrare a acestora.

 

Dreptul la rectificare: Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la Administrator, la cerere şi în mod gratuit, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ţinându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare.

 

Dreptul la ştergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”): Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea Administratorului  ştergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar Administratorul are obligaţia de a şterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

 1. datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 2. persoana vizată îşi retrage consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea;
 3. persoana vizată se opune prelucrării şi nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce priveşte prelucrarea;
 4. datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 5. datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale care revine Administratorului;

 

Dreptul la restricţionarea prelucrării: Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea Administratorului restricţionarea  prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri: a) persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite Administratorului să verifice exactitatea datelor;

 1. prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor;
 2. Administratorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; sau
 3. persoana vizată s-a opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Administratorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate;

 

Dreptul la portabilitatea datelor: Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc  şi pe care le-a furnizat Administratorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi are dreptul de a transmite aceste date altui Administrator, fără obstacole din partea Administratorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care: a) prelucrarea se bazează pe consimţământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE)  nr. 679/2016; şi b) prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

 

Dreptul la opoziţie: Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare,  ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele Administratorului sau al unui terţ sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop .

 

Următoarele date personale vor fi colectate pe durata existentei siteului utilizatorilor care posteaza  comentarii, intrebari: adresa de e-mail

Administratorul se obligă că datele personale să nu fie difuzate către terţi.

Administratorul va respecta dispoziţiile art.12 din Legea nr 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private  în sectorul comunicaţiilor electronice, referitor la transmiterea de informaţii prin e-mail şi alte mijloace electronice.

 

Putem actualiza această Notă de informare din când în când și vă vom notifica orice modificare prin postarea noii variante pe site-ul nostru web.
Vă rugăm să consultați această Notă de informare periodic pentru orice modificări.